Mobilná aplikácia pre študentov a učiteľov

Zverejnené: Feb 27. 2019
application for students

Každý študent neznáša zadania. Papiere, perá, veľa písaného textu... Prečo by však mali študenti stále vypĺňať svoje odpovede a zistenia na papier, keď tu máme všade naokolo smartfóny a moderné technológie? A práve aj vďaka nám už viac nemusia.

Kde bol problém?

Škola, na ktorej sa vyučujú aj predmety ako botanika, zoológia či genetika, chcela spraviť svoj edukačný proces jednoduchším, inovatívnejším a efektívnejším. Študijné materiály boli ťažko dostupné a v prípade, že aj boli, nikomu sa nechcelo hľadať informáciu v 200-stranovej knihe. Otázky v zadaniach pozostávali z rôznych typov odpovedí a bolo tak príliš nepraktické používať ich papierovú podobu. Staré zvyky sa stali zastaralými a vznikla potreba robiť veci atraktívnejšími pre mladých študentov.

Existovalo riešenie?

Áno, existovalo a my sme ho aj uskutočnili. Našim riešením bolo vytvoriť platformu, kde správcovia obsahu (múzeum) môžu nahrávať a spravovať študijné materiály a učitelia môžu vytvárať zadania pre študentov, ktorí budú automaticky notifikovaní push notifikáciami. Okrem toho majú tiež k dispozícií aj materiály vo forme textu, videí, obrázkov či zvukových nahrávok. Všetko je organizované do štruktúry tém, kapitol a otázok. Výsledkom tejto digitalizácie je schopnosť učiť sa a robiť zadania bez použitia papiera. Je to navyše aj omnoho efektívnejšie nakoľko každá otázka obsahuje aj informáciu o tom, kde je možné nájsť na ňu správnu odpoveď. Takýmto spôsobom tak ponúkame študentom možnosť riešiť zadania mimo školy v čase, kedy im to vyhovuje. 

Ako sme to implementovali?

Správcovia obsahu používajú online webové rozhranie, kde môžu presunúť študijné materiály z papierovej podoby do organizovanej digitálnej štruktúry. Cez niekoľko formulárov dokážu vytvárať aj otázky, ktoré môžu byť neskôr použité učiteľmi aj v iných zadaniach. Otázky sú rozdelené do 3 kategórií, takže učiteľ si, počas vytvárania zadania, vie nakonfigurovať náročnosť.

aplikacia pre studentov smopaj

Je veľmi dôležité, aby mali otázky počas vytvárania určené aj správne odpovede, aby prebehol proces automatickej validácie korektne. Keďže uvažujeme s väčším počtom otázok ako obsahuje zadanie, je možné vytvárať aj viaceré zadania pre jednu a tú istú skupinu študentov.

aplikacia smopaj muzeum

Čím sme to obohatili?

Do celého procesu sme sa snažili študentom priniesť aj štipku kreativity, a preto sme vytvorili rôzne typy odpovedí ako napríklad voľba jednej správnej odpovede, voľba viacerých odpovedí, párovanie, číselné odpovede, krátky alebo dlhý text a taktiež špeciálny typ voľného textu, ktorý nie je validovaný a kontroluje až ho neskôr človek (učiteľ na konci zadania). Všetky ostatné typy sú automaticky validované aplikáciou, takže nie je nutná žiadna ďalšia účasť učiteľa.

aplikacia pre studentov

Učitelia už počas vypracovávania zadania vidia ako postupujú študenti s riešením a aj správnosť ich odpovedí. Môžu im odoslať upozornenie push notifikáciou alebo emailom napríklad o tom, že už im ostávajú iba 2 dni do konca. Zadanie má vopred stanovený svoj termín dokončenia a po ňom je zakázané dopĺňať akékoľvek ďalšie odpovede, pričom už vtedy študent vidí správnosť svojich odpovedí. Učiteľ následne dostáva e-mail so súhrnom otázok a odpovedí a má možnosť spracovať odpovede podľa svojich potrieb.

Záver

Celkovú myšlienku za týmto projektom hodnotíme veľmi pozitívne. Digitalizovať časť edukačného systému a preniesť ho do „vrecka“ každého žiaka je inovatívnym procesom, ktorý robí školský život jednoduchším.  Okrem toho je to podnietenie kreativity a inovácie už v počas študentského obdobia. Využime technológie, ktoré mladí ľudia využívajú, novým spôsobom na rozvoj ich vedomostí.

David - Touch4IT
Dávid Ondruš Softvérový inžinier
Značky
#mobileapps
#education
#students
#teachers

Kontaktujte nás:

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.