Čo znamená „T-Shaped Skills“?

Zverejnené: Oct 05. 2018
t-shaped skills

Niektorí ľudia tvrdia, že najlepšie je sa špecializovať iba na jednu určitú oblasť. Iní však zastávajú názor, že špecializácia na jednu oblasť je v poriadku, no je potrebné mať prehľad a skúsenosti aj v iných oblastiach. Tieto názory predstavujú dva koncepty zručností človeka.

Charakterizovať človeka a jeho skúsenosti či zručnosti je možné rôznymi spôsobmi. V súčasnosti sa na tento účel čoraz častejšie využívajú 2 metódy: koncept zručností v tvare „I“ (I-Shaped Skills) a koncept zručností v tvare „T“ (T-Shaped Skills).

„I-Shaped Skill“ koncepcia znamená, že...

Človek, u ktorého platí koncept písmena „I“ je takým, kto má „hlboké“ (depth) skúsenosti v jednej oblasti. Táto osoba sa označuje ako špecialista vo svojom obore, no nemá žiadny prehľad či zručnosti v iných sférach. Štandardne sa tento koncept uplatňuje v korporáciách, kde je špecialista len na nejakú časť databázy a sám potom nie je schopný vytvoriť celý systém.   

I shapped skills

„T-Shaped Skill“ koncepcia hovorí o tom, že...

Človek, u ktorého platí koncept písmena „T“ je tým, kto má „hlboké“ (depth) skúsenosti v jednej oblasti, ale zároveň má široký prehľad či určité základné zručnosti a vedomosti aj v iných oboroch.

Horizontálna časť („Base Knowledge/Skills“) znamená aj schopnosť spolupracovať s odborníkmi z iných odvetví/oddelení a ochota využívať poznatky získané z takýchto spoluprác.

t shapped skills

Koncept zručností v tvare „T“ opísal David Guest už v roku 1991, no preslávil ho až Tim Brown – CEO dizajnérskej spoločnosti IDEO. Ten túto koncepciu využil pri opisovaní tých typov ľudí, ktorých chcel získať do svojho tímu.  

Prečo u nás uprednostňujeme T-shaped skills?

V prvom rade by ste si mali uvedomiť jeden základný fakt – keď svoje zručnosti budete vedieť aplikovať do tvaru „T“, získate výhodu špecializácie i generalizácie. Ľudia v brandži vás už viac nebudú vnímať iba ako špecialistu na jednu oblasť, ktorý sa nevyzná do iných sfér. Nebudú vás vnímať iba ako človeka, ktorý má všeobecný prehľad v mnohých oblastiach, no ani v jednej nevyniká dostatočne veľkými skúsenosťami. Stanete sa človekom, ktorý si vybuduje silnú pozíciu a dobré meno.

My – v Touch4IT – ľudí motivujeme k tomu, aby si prehlbovali zručnosti vo svojej hlavnej oblasti, ale aby aj získavali vedomosti v iných (príbuzných) sférach a dokázali tak komplexnejšie uvažovať nad problémom a jeho riešením.   

Takže, tu sú odpovede na základnú otázku „Prečo?“:

  • Vďaka tomu, že máte široké poznatky aj v iných sférach, budete vidieť hlbšie do systému a v budúcnosti tak budete môcť smerovať na vyššie pozície - technický PM, CTO,...
  • Budete sa môcť porozprávať so špecialistami aj z ostatných oblastí.
  • Vyhnete sa tomu, aby vás ovládla rutina a stali sa z vás roboti pracujúci iba na jednej veci stále dokola.
  • Vďaka väčšiemu množstvu vedomostí budete vedieť vidieť nové myšlienky a celkovo myslieť kreatívnejšie.   
  • Jednoducho povedané – dosiahnete lepší potenciál aj pre kariérny rast vo firme.
     

Reálne príklady zo života:

Predstavte si, že kdesi existuje chlapík s menom „Arnold“. Arnold je Node.js developer, ktorý má “hlboké” skúsenosti s databázou a s frontendom. Okrem toho však vie pracovať aj s grafickým programom Adobe Photoshop a ovláda tak základy z dizajnu.   

Predstavte si, že kdesi existuje žena menom „Andrea“. Andrea je SEO špecialistkou, ktorá má skúsenosti primárne v oblasti SEO, avšak, aby si „zachovala tvar T“, udržuje si základné vedomosti aj v oblastiach ako je marketingová automatizácia, mobilný marketing, konverzie, content marketing, sociálne média a webová analytika.

Toto sú príklady ľudí so zručnosťami v tvare „T“.

Michal Korman photo
Michal Korman Spoluzakladateľ | Výkonný riaditeľ
Značky
#skills
#knowledge

Kontaktujte nás:

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.