Čo je to blockchain? Ako s touto technológiou pracujeme?

Zverejnené: Aug 15. 2018
blockchain

A je tu... technológia, ktorá prišla pomerne rýchlo a už si našla uplatnenie v mnohých odvetviach. Blockchain totiž nie sú len kryptomeny, je to technológia prinášajúca revolúciu v dnešnom svete internetu. 

„Blockchain je akási „nezničiteľná účtovná kniha obsahujúca rôzne ekonomické transakcie“, ktorá môže byť naprogramovaná tak, že aby zaznamenávala nielen všetky finančné transakcie, ale prakticky všetko, čo má nejakú hodnotu.“ – Don & Alex Tapscott (autori knihy Blockchain Revolution 2016)

Čo je to blockchain?

Ak chceme ísť od úplného začiatku, „block“ v slove „blockchain“ znamená akýsi záznam nových transakcií (umiestnenie kryptomeny, lekársky údaj, záznam z hlasovania a pod.), ktorý keď je dokončený, pridáva sa do reťazca „chain“ a vytvára sa tak rozsiahly reťazec blokov = blockchain.

Ako tomu lepšie porozumieť?

Predstavte si tabuľku, ktorá je asi tisíckrát duplikovaná a nachádza sa v sieti počítačov. Potom si predstavte, že táto sieť je navrhnutá tak, aby danú tabuľku pravidelne aktualizovala... a o tomto je blockchain. Je to zdieľaná a nepretržite aktualizovaná databáza informácií, ktorá nie je uložená na jednom mieste, čo znamená, že uchovávané záznamy sú ľahko overiteľnédostupné každému na internete. Neexistuje žiadna centralizovaná „úschovňa“ týchto informácií, ktorú by bolo možné napadnúť, zničiť alebo zneužiť jej dáta.   

Kde je možné využiť túto technológiu?

Svetové ekonomické fórum (WEF) vydalo minulý rok správu o tom, že do roku 2025 očakáva, že až 10% svetového HDP bude uložené v reťazci blokov (blockchaine).  Toto vyjadrenie hovorí o tom, že už aj tí najvyšší globálni riaditelia sa pripravujú na jeho implementáciu a narastajúce využitie v odvetviach. Ukazuje sa tak, že vplyv tejto technológie by mohol byť ešte väčší ako samotná internetová revolúcia.   

Blockchain technológia je využiteľná takmer v každej oblasti – štátna sféra, výroba automobilov, zdravotná starostlivosť, poistenie, trh nehnuteľností, turizmus, reklama a v mnohých ďalších.
 

blockchain use case
                                                                                              Autor: Matte Gianpietro Zago.

Ako pracujeme s technológiou blockchain?

Nie sme tými, ktorí tvrdia, že táto technológia je riešením na všetko... Poznáme jej výhody i nevýhody a vždy hľadáme to, kde ju možno čo najlepšie využiť.

Aktuálne vykonávame audit smart kontraktov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou všetkých decentralizovaných aplikácií a ICO (Initial Coin Offering – počiatočná ponuka (cena) za kryptomenu). Ide o tzv. „inteligentné“ zmluvy, ktoré sú konvertované do počítačového kódu a uložené a riadené sieťou počítačov spravujúcich blockchain. Smart kontrakty priamo kontrolujú prenos určitých digitálnych mien alebo aktív medzi oboma stranami za dodržiavania určitých podmienok. Nielen, že definujú pravidlá a sankcie súvisiace s dohodou, môžu tiež automaticky vynucovať vyplývajúce záväzky.

V oblasti blockchainu a kryptomien spolupracujeme aj s právnou firmou CARPATHIAN Advisory Group, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti finančníctva a dokáže klientom poskytnúť právne poradenstvo pri akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa danej sféry.

S blockchain technológiou pracujeme už dlhší čas a tak dokážeme vyvinúť robustný systém, ktorý by dokázal vytvárať záznamy údajov a uložených informácií. Pre potreby klientov a ich podnikania vieme vybudovať výkonné decentralizované aplikácie spĺňajúce všetky podmienky. Máme vlastné vývojové moduly, ktoré je možné ľahko prispôsobiť požiadavkám klienta a poskytujeme tiež tokenizačné a autentifikačné služby.

blockchain gif
                                                                                             Zdroj: Nemitalia.io.

Pre lepšie pochopenie témy blockchain si môžete pozrieť krátke video:

Touch4IT redakcia
Touch4IT Redakcia
Značky
#technology
#blockchain

Kontaktujte nás:

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.