DevOps: čo to je?

Zverejnené: May 28. 2018
devops

Existuje mnoho tvrdení a názorov o tom, čo je to DevOps, no ani jedna oficiálna definícia... Prečo sa čoraz častejšie spomína táto skratka a čo znamená?

Americká výskumná spoločnosť Forrester definuje DevOps nasledovne:

„DevOps je súbor praktík a akýchsi kultúrnych zmien (podporovaných nástrojmi na automatizáciu a lean procesmi), ktorý vytvára automatizovaný kanál na dodávanie softvéru. Vďaka tomu umožňuje organizáciám poskytovať kvalitnejšie služby a dodávať aplikácie za omnoho kratší čas.“

Čo to je DevOps?

Predstavte si DevOps ako určitú skupinu procesov a nástrojov, ktoré pomáhajú vývojárom (DEVelopment team) a prevádzkarom (OPerationS team) k lepšej a rýchlejšej spolupráci.

Možno to vnímať aj ako kultúru, ktorú musia oba tímy prijať, aby dokázali fungovať a odvádzať svoju prácu čo najlepšie.


„DevOps nie je cieľ, je to skôr nikdy nekončiaci proces neustáleho zlepšovania." – Jez Humble (Founder & CTO at DevOps Research and Assessment)

Prečo na DevOpse záleží?

Spoločnosť Puppet vykonala prieskum medzi IT spoločnosťami, ktoré aplikujú DevOps vo svojich procesoch a odhalila nasledovné fakty:

  • Spoločnosti minú až o 22% menej času na neplánovú prácu či prepracovanie hotových vecí. V dôsledku toho sú schopní minúť až o 29% viac času na novú prácu (nové funkcie, vylepšenia,...).
  • Spoločnosti minú o 55% menej času na odstránenie problémov súvisiacich s bezpečnosťou.
  • Vďaka väčšiemu počtu nasadení aplikácie (deploy) (niekoľkokrát za deň) dokážu dosiahnuť väčší výkon a zabezpečiť rýchlejšiu reakciu na požiadavky trhu/zákazníka.
     
devops cyklus

DevOps: Životný cyklus

Prvou fázou, ktorou začínajú všetky DevOps procesy, je „plan“, t.j. zaznamenávanie požiadaviek, tvorba plánu a jednotlivých úloh na realizáciu. Nasleduje druhá fáza „code“, ktorá predstavuje samotné programovanie a úpravu kódu. V tretej fáze „build“ sa buduje celý kód a vo štvrtej „test“ sa vykonáva kompletné testovanie. Po otestovaní nastávajú fázy uvedenia a nasádzania aplikácie do prostredia („release“ & „deploy“). Fáza „operate“ potom znamená, že daný produkt/aplikácia je už v používaní. „Posledným“ krokom je monitoring výkonnosti, optimalizácia infraštruktúry a odhaľovanie nedostatkov... avšak týmto celý proces vôbec nekončí. Po fáze „monitor“ opäť nastáva fáza „plan“ a celý proces sa opakuje... neustále.

Touch4IT redakcia
Touch4IT Redakcia
Značky
#devops
#development
#operations

Kontaktujte nás:

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.