Pod jednou strechou zastrešujeme celý vývoj softvéru na mieru

Zverejnené: Feb 20. 2018
touch4it

Pre klienta je obrovskou výhodou keď vie, že jedna firma dokáže naplniť všetky jeho požiadavky a postarať sa o celý projekt do poslednej bodky. Ako to robíme my?

Od navrhnutia UX/UI dizajnu a prototypu... 

Keď nás klient osloví so svojim nápadom na softvérové riešenie (CRM systém, webová stránka, mobilná aplikácia,...), po prekonzultovaní všetkých jeho požiadaviek i predstáv a dohodnutí sa na vzájomnej spolupráci, dochádza k prvému kroku vývoja - ku tvorbe dizajnu.  

Naši UX/UI dizajnéri navrhujú aplikácie s dôrazom na najnovšie moderné trendy a s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Vytvoriť pekný a správny dizajnérsky návrh webovej či mobilnej aplikácie si vyžaduje znalosť UX a UI a ich správne nasadenie v rámci vývoja. Je nutné dodržiavať všeobecné zásady dizajnu a zachovávať prvky súvisiace s konkrétnym produktom alebo značkou. 
 

PBA project touch4it

 

V rámci prvej fázy navrhujeme klientom, že im vytvoríme prototyp aplikácie, ktorý vyzerá a správa sa presne ako reálna mobilná aplikácia. Počas práce s prototypom sa nám veľakrát stáva, že klient si uvedomí, čo všetko by chcel pridať/odobrať z aplikácie a nakoľko ide len o prototyp, malá zmena si nevyžaduje veľké náklady na čas (ako je to v prípade, keď je nutná zmena už pri naprogramovej aplikácií). 
 

vývoj softvéru na mieru - prototyp

...cez samotný vývoj...  

Pod našou strechou máme skúsených frontend a backend developerov, Android a iOS developerov a softvérových inžinierov, ktorí pracujú s najnovšími technológiami a vyvíjajú plne funkčné softvérové riešenia. Každý projekt je manažovaný jedným z našich projektových manažérov, ktorí majú skúsenosti aj z oblasti technológií a dbajú na napĺňanie klientových očakávaní a požiadaviek.  

Okrem vývojárov a manažérov máme aj špecialistov na 3D modelovanie a prácu s rozšírenou realitou (augmented reality), ktorá v súčasnosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie.   
 

vývoj softvéru na mieru - rozsirena realita

...až po produkciu a údržbu.  

Po vývoji prvej verzie digitálneho produktu nasleduje jeho release, t.j. vypustenie softvéru "do sveta" - release systému, spustenie webovej stránky, uverejnenie mobilnej aplikácie v App store a Google Play a pod. Pri release je potrebné nastaviť a nakonfigurovať množstvo premenných a funkcií, aby používatelia nemali problém s používaním aplikácie. Po jej vypustení dochádza k detailnému monitoringu, počas ktorého sa sleduje ako používatelia pracujú s produktom a odhaľujú sa nové miesta, ktoré si vyžadujú úpravu a zmeny. Po tejto fáze akoby opäť dochádza k plánovaniu a vytvoreniu koncepcie druhej verzie aplikácie.  

Touch4IT redakcia
Touch4IT Redakcia
Značky
#customsoftware
#development
#design
#userexperience
#userinterface
#prototyping
#testing

Kontaktujte nás:

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.