Význam ESG pre firmy: Čo možno očakávať? 

Zverejnené: Jul 18. 2023
ESG | Touch4IT

Pojem ESG sa v súčasnosti stáva kľúčovým faktorom, ktorý si čoraz viac firiem začína osvojovať. Čo je to ESG, čo v súvislosti s ním EÚ zavádza a ako to ovplyvní podnikateľov aj na Slovensku? 

ESG je skratka pre Environmental, Social and Governance životné prostredie, spoločnosť a riadenie. Ide o tri kľúčové faktory pri hodnotení udržateľnosti a etického dopadu prevádzky firiem. Kritériá ESG čoraz viac zvažujú investori, regulačné orgány a spotrebitelia pri hodnotení celkového výkonu a reputácie podnikateľských subjektov. 

Ako a prečo EÚ presadzuje tieto zásady? 

Navrhovaná smernica EÚ so skratkou CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) je navrhované nariadenie, ktorého cieľom je zlepšiť podávanie správ o udržateľnosti a transparentnosť spoločnosťami pôsobiacimi v Európskej únii. Vychádza z existujúcej smernice o nefinančnom výkazníctve (NFRD) a je súčasťou širšej agendy EÚ v oblasti udržateľnosti. 

CSRD rozširuje rozsah otázok udržateľnosti, o ktorých musia firmy podávať správy, vrátane klimatických zmien, biodiverzity, využívania zdrojov, sociálnych problémov a otázok správy. Navrhuje povinnú externú kontrolu vykázaných informácií o udržateľnosti štatutárnymi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami. Toto opatrenie by zvýšilo by to spoľahlivosť a dôveryhodnosť správ ESG. 

Prečo je ESG pre firmy výhodné? 

Ako spoločnosť môže mať ESG na vás a vaše podnikanie v mnohých smeroch významný vplyv. 

Pozitívne environmentálne postupy, sociálna zodpovednosť a efektívne riadenie spoločnosti môžu prilákať zákazníkov, investorov a špičkové talenty a poskytnúť vašej spoločnosti konkurenčnú výhodu. To všetko zvyšuje reputáciu a hodnotu značky vašej firmy. 

Prijatie princípov ESG môže viesť k inováciám a prevádzkovej efektívnosti vo vašej organizácii. Implementácia trvalo udržateľných postupov, znižovanie spotreby energie a zavádzanie sociálnych iniciatív môže viesť k úspore nákladov, zlepšeniu riadenia zdrojov a zvýšeniu prevádzkovej odolnosti. 

ESG nie je o dodržiavaní predpisov. Je to príležitosť pre udržateľný rast, zodpovedné vedenie a pozitívny vplyv na spoločnosť ako celok. 

Chcete sa dozvedieť viac o implementácii ESG vo vašej spoločnosti? Kontaktujte nás a my budeme vašim dlhoročným partnerom pri vytváraní inovatívnych technologických riešení. 

 

Touch4IT redakcia
Touch4IT Redakcia
Značky
ESG
Životné prostredie
Spoločnosť
Riadenie
Udržateľnosť

Kontaktujte nás:

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.