Čo je to SEO a prečo na ňom záleží?

Zverejnené: Dec 07. 2017
SEO

Už sa nám stalo (a nie jedenkrát), že na stretnutie prišiel klient so žiadosťou "chcem SEO", ale s minimálnymi informáciami o tom, čo to vlastne to "SEO" je. Na druhej strane sme však mali aj klientov, ktorí o tom ani len nepočuli, a im bolo nutné vysvetliť, prečo to je dôležité a aký to má význam pre ich webovú stránku. Tak teda... ako to vlastne celé je?

Čo je to SEO? 

Označenie SEO pochádza z anglického výrazu Search Engine Optimization, čo do slovenského prekladu znamená optimalizácia pre vyhľadávače. Je to vlastne proces zvyšovania množstva a kvality návštevnosti vašich webových stránok prostredníctvom výsledkov organického vyhľadávania. V praxi to znamená, že vyhľadávacie nástroje ako Google, Bing či Yahoo, zobrazujú webové stránky či iný obsah (videá, lokálne záznamy,...) podľa toho, ktoré sú podľa nich najrelevantnejšie pre používateľa a pre ním zadané kľúčové slová.   

V súvislosti so SEO je nutné pochopiť 3 základné spojenia: 

 • "Kvalita návštevnosti" znamená prilákať na vašu webovú stránku takých návštevníkov, ktorí majú naozaj záujem o vaše produkty/služby a je u nich vysoká pravdepodobnosť, že sa stanú vašimi zákazníkmi.  

 • "Množstvo návštevnosti" znamená, že keď už raz získate tých správnych ("kvalitných") návštevníkov, zvýšenie ich množstva je ďalším pozitívom.  

 • "Organické výsledky" znamenajú výsledky bez akejkoľvek platenej podpory. To znamená, že ak Google pri vyhľadávaní určitých kľúčových slov zobrazí používateľovi vašu webovú stránku bez toho, aby ste mu zaplatili čo i len 1 cent, príchod takéhoto používateľa na váš web znamená organický výsledok.  

A aby používatelia chodili na vašu webovú stránku, musíte ju mať správne optimalizovanú.  

SEO optimalizácia webovej stránky 

Webová stránka optimalizovaná pre SEO umožňuje vyhľadávačom jej prehliadanie a čítanie každej jednej podstránky. Zabezpečiť, aby vyhľadávací nástroj dokázal jednoducho prehľadávať váš web a pochopiť jeho obsah je prvým krokom na ceste k dosiahnutiu viditeľnej a optimalizovanej webovej stránky.      

Nakoľko je SEO veľmi obšírnou oblasťou, ktorú sa nenaučíte z jedného článku, môžete jej však aspoň lepšie porozumieť a pochopiť jej princípy.  

Niekoľko SEO princípov: 

 • Prieskum a analýza relevantných kľúčových slov a ich implementácia do obsahu webovej stránky. 

 • Tvorba silných spätných odkazov na váš web a jednotlivé podstránky. 

 • Implementácia JS a CSS. 

 • Posilnenie bezpečnosti webovej lokality pomocou SSL a aktualizácia CMS a pluginov. 

 • Jednoduchá navigácia (XML map).  

 • Responzivita webu. 

 • Oprava nefunkčných odkazov a kódov. 

 • A mnoho ďalšieho... 
   

seo

Prečo povedať "áno" optimalizácií? 

Medzi hlavné výhody SEO optimalizácie patrí:

 • Zlepšenie viditeľnosti webovej stránky 

 • Zvýšenie návštevnosti 

 • Získanie dôveryhodnosti vášho webu i firmy 

 • Prekonanie konkurencie 

Michaela
Michaela Roštecká Marketing Manager
Značky
#marketing
#marketingtools
#seo

Kontaktujte nás:

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.