Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom kontaktovania

Platné od 25.5.2018

 

V nasledujúcom dokumente nájdete všetky potrebné informácie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním a odobratím svojho súhlasu.

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky údaje spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Odoslaním správy cez kontaktný formulár umiestnený na našej webovej stránke www.touch4it.sk udeľujete súhlas so spracovaním svojich nasledovných osobných údajov: meno (popr. priezvisko), e-mailová adresa (ďalej aj „Osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne. Súhlas so spracovaním udeľujete spoločnosti Touch4IT s.r.o., so sídlom Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, IČO: 48 024 066, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 102430/B (ďalej „Touch4IT“).

Súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľujete na účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári. Ste si vedomí toho, že právnym základom spracúvania Osobných údajov na uvedený účel je váš súhlas. Tento súhlas udeľujete na dobu od jeho udelenia do poskytnutia reakcie prevádzkovateľom na požiadavku odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára. 

„Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to napríklad týmito spôsobmi: prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 907 336 676; prostredníctvom e-mailu: hi@touch4it.com; alebo aj poštou na adrese sídla spoločnosti Touch4IT s.r.o., a to nasledovnej adrese: Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava. Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.“

 

Kto sme

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky, ktorý spracúva Osobné údaje je spoločnosť:

Touch4IT s.r.o.
so sídlo: Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava
IČO 48 024 066
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102430/B.

Týmto sa zaväzujeme prijať plnú zodpovednosť za ochranu vašich Osobných údajov a v prípade, že máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich Osobných údajov alebo si chcete uplatniť práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 907 336 676, e-mailom na adrese hi@touch4it.com alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

 

Aké údaje zbierame

Spoločnosť Touch4IT pôsobí v oblasti informačných technológií a primárne sa zaoberá vývojom softvérových riešení, mobilných a webových aplikácií, tvorbou UX/UI dizajnu, prototypovaním, prácou s technológiou rozšírenej a virtuálnej reality a s rôznymi ďalšími technológiami (blockchain, chatboti, big data,....).

Pri prevádzkovaní našej webovej stránky a kontaktovaní na našom e-maile získavame od vás údaje v nasledovnom rozsahu:
1. Meno (popr. Priezvisko),
2. E-mailová adresa.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate a podobne.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

 

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje v rozsahu „meno (popr. priezvisko)“ a „e-mailová adresa“ používame na komunikáciu v prípade, že nás oslovíte priamo cez kontaktný na našej webovej stránke.

Informácie e-mailom posielame tiež záujemcom o zamestnanie, ktorí prejavili záujem a kontaktovali nás cez príslušný kontaktný formulár na našej webovej stránke www.touch4it.sk.

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení.

Súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Tieto súbory môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Používame nasledovné typy cookies:

1. Funkčné a technické cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, čo znamená, že ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

2. Analytické cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
━ Google Analytics – bližšie informácie TU.
━ Hotjar – bližšie informácie TU.

3. Marketingové a reklamné cookies používame za účelom zobrazovania reklamy na základe vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
━ Facebook Pixel – bližšie informácie TU.

Tu sú možnosti ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:
A. Nastavenia prehliadača - hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Existuje tu však riziko toho, že v niektorých prípadoch potom nemusia poskytované služby správne fungovať.
B. Tretie strany - na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán.
C. Vlastné riešenia partnerov - možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi.

 

Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu Osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich Osobných údajov, ktorými sú:

1. Plnenie zmluvy: v prípade uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb, zmluvy o dielo, zmluvy o mlčanlivosti a ďalších.

2. Súhlas: v prípade zasielania komunikácie o pracovných miestach alebo pri zaradení uchádzačov do databázy kandidátov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Ak sa chcete odhlásiť z našej databázy, kontaktujte nás na tel. čísle +421 907 336 676, e-mailom na adresu hi@touch4it.com alebo aj poštou na adrese sídla spoločnosti Touch4IT s.r.o., a to nasledovnej adrese: Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava. 

3. Plnenie našich zákonných povinností: pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

4. Náš oprávnený záujem: pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie.

 

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácií opísaných nižšie:

V prípadoch externého spracúvania

Vaše Osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim Osobným údajom poskytli požadovanú ochranu. Medzi týchto partnerov v súčasnosti patrí:
━ MailChimp / The Rocket Science Group LLC – bližšie informácie TU.

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme Osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

 

Prenos do tretích krajín

Vaše Osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní Osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše Osobné údaje.

 

Ako vaše údaje chránime a ako dlho ich uchovávame

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše Osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš. Databázu obsahujúcu Osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Ako údaje používameKomu údaje sprístupňujeme, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich Osobných údajov ukončíme. Tieto Osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

 

Aké máte práva

Z tohto, že spracúvame vaše Osobné údaje, vám vyplývajú nasledovné práva:

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú Osobné údaje a v prípade, ak vaše Osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše Osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše Osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate o tom, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne Osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie vašich Osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
1. údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali;
2. odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich Osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ;
3. namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich Osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu;
4. Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, že si u nás uplatníte právo na vymazanie, budeme informovať aj ostatných príjemcov vašich Osobných údajov, že ste si uplatnili toto právo a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše Osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
━ ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne Osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto Osobných údajov;
━ spracúvanie vašich Osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania Osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania;
━ už nepotrebujeme Osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov;
━ v prípade ak namietate spracúvanie vašich Osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie Osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše Osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich Osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich Osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

 

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich Osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu Osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu Osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete TU.

 

Ešte raz vás chceme vyzvať k tomu, že ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu, neváhajte nás kontaktovať na hi@touch4it.com.