8 zásad ako vytvoriť kvalitný obsah na web

Zverejnené: Jul 05. 2018
web obsah

V dnešnej dobe už nie je ťažké si vytvoriť vlastnú webovú stránku, ale to, čo sa stáva náročnejším, je tvorba toho správneho – zrozumiteľného, pútavého, k akcií vyzývajúceho – textu, ktorý váš web „predá“. Ako teda postupovať pri písaní?

Aby ste získali návštevníka na svoju stranu, musíte zabezpečiť, aby si za približne 7-8 sekúnd zamiloval váš web na základe dizajnu a obsahu. Prečo?   

V roku 2015 prišli mnohé štúdie s vyhlásením, že rozsah pozornosti u človeka (z ang. „human attention span“) – množstvo času, kedy sa osoba sústredí na riešenie určitej úlohy bez toho, aby bola nejakým spôsobom vyrušená a stratila pozornosť – sa v porovnaní s rokom 2000 znížilo z 12 sekúnd na slabých 8 sekúnd. Úsmevné je porovnanie tohto rozsahu s rozsahom zlatej rybky, u ktorej je to 9 sekúnd. (Zdroj: Statistic Brain)    
 

rozsah pozornosti clovek rybka
Zdroj: Statistic Brain.

1. Píšte stručne a zrozumiteľne

Prvé – odveké – pravidlo už všetci poznajú, no i tak naňho niekedy zabúdajú. Každý chce návštevníkom poskytnúť čo najväčšie množstvo informácií, aby si uvedomili, aké sú ponúkané produkty/služby perfektné, no i tu platí, že menej je viac. Nikto nechce čítať dlhé texty, ktoré nemajú konca kraja, nech sú aj akokoľvek pútavé a zaujímavé. Vsaďte preto na krátke a výstižné nadpisy, používajte podnadpisy, vyhýbajte sa vetám v dĺžke 5 riadkov, čleňte text odstavcami,... – jednoducho pracujte s bielym priestorom medzi textami, pretože aj ten vás môže predať. ;)

Časť z webovej stránky, ktorú sme vytvorili pre spoločnosť JTRE:
 

jtre web touch4it

2. Zamyslite sa nad tým, čo chcú vaši zákazníci, nie čo chcete vy

Namiesto otázky: „Čo chcem povedať o svojom podnikaní?“ si položte otázku: „Čo moji zákazníci potrebujú počuť?“. Niektorí marketéri sú zvyknutí predávať produkt tým spôsobom, že vymenujú jeho vlastnosti a parametre. Toto sú informácie, ktoré si zákazník dokáže prečítať aj sám, pokiaľ ho niečo také zaujíma, a preto ho na takýto marketing ani nenalákate. On v tej chvíli totiž potrebuje počuť/prečítať si, PREČO si má daný produkt kúpiť – ako mu môže pomôcť, uľahčiť život, ušetriť čas či peniaze a pod.

Vyskúšajte sa na svet pozrieť očami zákazníka a ľahšie si uvedomíte, aké dôvody ho môžu presvedčiť.   

3. Zadefinujte štýl komunikácie a „nastavte si svoju reč“

Čo týmto myslím? Treba si uvedomiť, že ak ste napríklad právnická firma, nemôžete sa klientom prihovárať rovnakým štýlom ako sa prihovára e-shop ponúkajúci detské oblečenie. Aj ako právnik môžete zvoliť uvoľnenejší štýl, no stále to musí ostať v medziach profesionality a zodpovednosti.

Je dobré si ešte v prvom kroku určiť, akou rečou budete komunikovať – či budete návštevníkovi tykať alebo vykať, či budete zachádzať aj do odbornejšej tematiky alebo iba na všeobecnej úrovni a pod.

4. Rozprávajte príbeh... ale v krátkosti

Nie je tajomstvom, že ľudia príbehy milujú... a preto ak chcete, aby si vašu značku zapamätali, porozprávajte im jej príbeh. „Votrite“ sa do ich mysle a staňte sa nezabudnuteľnými.

Výborným príkladom je spoločnosť Apple. Tá každý svoj produkt predáva práve prostredníctvom príbehu a emócií, ktoré z neho vychádzajú, ale upravuje sprievodné texty pri nových zariadeniach tak, aby tam vždy bola 1 veta prezrádzajúca jeho najväčšie tajomstvo: 

appl produkty pribeh
Zdroj: Apple. 

5. Kontrola obsahu po prvé, po druhé a aj po tretie

Veľakrát sa stane, že si prezerám webovú stránku a v textoch nájdem preklepy a iné drobné chybičky. Niečo také by sa už nemalo stávať. Skontrolujte si po sebe napísaný text aj viackrát a ideálne ho dajte skontrolovať aj niekomu inému, kto vidí daný obsah po prvýkrát – môže uvidieť preklep, ktorý vy nevidíte.

6. Nezabudnite na výrazné „Call-To-Action“ (CTA)

Chcete, aby návštevník na vašej webovej stránke nakúpil? Zaregistroval sa? Stiahol si niečo? Kontaktoval vás? Ak máte jasný cieľ, dajte mu to aj jasne najavo a naveďte ho k tomu. CTA button by mal:

  • vyzerať „klikateľne“, aby návštevníci bez premýšľania vedeli, že ide o tlačidlo
  • byť v rozsahu ideálne do 15 znakov
  • byť umiestnený na tom najviditeľnejšom mieste, kadiaľ sa návštevníci pohybujú
     
skillandia web touch4it

7. Ukážte svojich ľudí

Dôležitá myšlienka, ktorú si treba zapamätať, znie:

„Ľudia nakupujú od ľudí a preto buďte autentickí, čestní a dôveryhodní.“

Svojim návštevníkom by ste mali ukázať, že webová stránka patrí značke, ktorú majú radi a že za ňou stoja reálni ľudia.
 

firma tim oslava

8. Pochopte, kedy ľudia hovoria „áno“

Známe značky používajú rôzne – vedecky podložené – triky pri písaní, aby sa dokázali dostať do mysle zákazníkov a nasmerovať ich k želanej akcií. Takáto metóda sa označuje ako „podvedomé rámcovanie“ (z ang. subconscious framing) a jej cieľom je pochopiť, ako zmýšľajú ľudia. Existuje totiž množstvo vecí (pozn. „právd“) o zákazníkoch, ktoré je dobré poznať – tu je niekoľko príkladov:

  • Ak je pre nás ťažké sa v niečom rozhodnúť, máme tendenciu „kopírovať“ to, čo si myslia/hovoria/píšu iní ľudia.
  • Veľký dôraz kladieme na tie produkty alebo služby, ktoré vieme použiť na to, aby sme pomohli samým sebe.
  • Cena produktu/služby veľmi ovplyvňuje naše vnímanie jeho/jej hodnoty.
  • Zákazníci majú radi firmy, ktoré vykonávajú spoločensky zodpovedné aktivity, angažujú sa voči komunite, myslia na životné prostredie a pod.
Michaela
Michaela Roštecká Marketing Manager
Značky
#marketing
#website
#content

Kontaktujte nás:

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.